top of page

Política de venda i pagament

Clients
Les dades que ens siguin facilitades pel client per a la comanda, en qualsevol cas, tant com a usuari registrat o per fer la comanda, seran incorporades en un fitxer responsabilitat de Serviempordà, S.L. podent exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació segons consta en la política de privacitat.
 

Preus
Els preus dels articles disponibles en aquestes pàgines inclouen l'IVA que els correspon.


Pagaments

Una vegada finalitzada l'adquisició de productes en aquesta pàgina, el client podrà escollir entre efectuar el pagament a través d'una targeta de crèdit o en alguns casos per mitjà de pagament manual en el moment del lliurament de la mercaderia comprada. El cobrament es realitza per mitjà de la plataforma escollida i Poolservi no té accés a les dades, essent informat de forma automàtica només de l'èxit o impossibilitat de cobrament de la transacció.

 

En cas de clients de fora de l'abast de lliurament gratuït, han de posar-se en contacte amb Poolservi i es pactarà preu del transport i data de lliurament de forma personal. No es podrà fer compra ferma.


Disponibilitat dels Productes
Intentem mantenir els nivells d'existències, en cas de no poder cobrir amb el compromís de lliurament de la mercaderia en les properes 24-48 hores de la realització de la comanda, ens posarem en contacte amb el client informant-lo de la data prevista de lliurament. El client tindrà l'opció d'acceptar la nova data o bé rescindir la comanda amb la consegüent devolució de l'import de la transacció realitzada.


Lliuraments
Ports GRATUÏTS a tots els enviaments realitzats dins de la comarca del BAIX EMPORDÀ.
El lliurament dels productes es realitzaran a l'adreça triada en el procés de compra.
En cas de no poder lliurar el producte per circumstàncies alienes a Poolservi, es facilitarà un lloc al client per a la seva recollida.


Els terminis de lliurament a la comarca, serà de 24 a 48 hores. En el cas de motors i equipaments el termini de lliurament serà de 2 a 5 dies. En rebre la comanda s'informarà el client de la data estimada de lliurament de la mercaderia. En cas d'algun producte o per culpa d'una circumstància especial, no es pugui complir amb la data de lliurament prevista, s'avisarà directament al client. Si el client no hi està d'acord amb la data de lliurament, sempre podrà procedir a l'anul·lació de la comanda.
 

En cas de clients de fora de l'abast de lliurament gratuït, han de posar-se en contacte amb Poolservi i es pactarà preu del transport i data de lliurament de forma personal. No es podrà fer compra ferma.


Devolucions
Es pot tornar qualsevol producte, en el termini de set dies naturals de la data del seu lliurament. El producte no ha d'haver estat utilitzat i s'ha de guardar amb el seu embalatge inicial en perfectes condicions.

En cas de voler tornar un producte, el client s'ha de posar en contacte a través del mail explicant el motiu i es procedirà a la seva devolució i al reintegrament del preu pagat.
No s'accepten devolucions dels productes químics oberts.
En cas d'un producte que no funcioni correctament s'aplicarà la garantia pròpia.


Legislació
Les vendes a distància estan regulades per les lleis 7/1996 d'Ordenació del Comerç Al detall, modificat per la llei 47/2002 que l'ajusta a la Directiva Europea 97/7/CE. El tractament de dades s'ajusta a la llei 15/1999 de protecció de Dades de Caràcter Personal.


Seguretat i Privacitat


Consulteu la pàgina de Política de privacitat on consten les polítiques en aquest àmbit.

Pagament

MÈTODES DE PAGAMENT

Logotipo de VISA
Logotipo de Master Card
Logotipo de American Express
Logotipo de Dinners
Logotipo de Carte Blue
Logotipo de Visa Electrón
Logotipo de cirrus

Possibilitat de pagament a recepció.

bottom of page