top of page
ALGICIDA MANTENIMENT

ALGICIDA MANTENIMENT

PROBABLEMENT EL MILLOR ALGICIDA DEL MERCAT

 

Algicida polivalent de cinc efectes amb una dosificació mensual en piscines privades:

 • Proporciona un color blau brillant.
 • Gran efectivitat contra les algues.
 • Repel·leix els insectes de l'aigua.
 • Augmenta la transparència de l'aigua.
 • No produeix escuma.


Dosificació: 1 L/100 m³ cada 30 dies (piscines familiars) o cada 15 dies (piscines públiques).

 • Característiques

  Producte algicida polivalent especialment indicat com a producte de manteniment.

  Presenta quatre grans propietats:

  • Gran efectivitat contra les algues.
  • Proporciona un color blau brillant.
  • Augmenta la transparència de l'aigua.
  • No produeix escuma.
 • Dosificació i us

  • Abans del seu ús analitzar el nivell de fosfats de l'aigua amb Insta-Test Fosfats. Si la concentració de fosfats és superior a 200 ppb, aplicar el tractament corresponent d'ELIMINADOR FOSFATS  abans d'utilitzar el algicida.
  • Comprovar que el pH es trobi entre 7.2 i 7.6.
  • Tractament inicial:afegir 2 L/100 m³ d'aigua.
  • Dosi de manteniment:afegir 1 L/100 m³ d'aigua cada quinze dies en piscines públiques i una vegada al mes en piscines privades.
 • Precaucions i consells de prudència

  • Provoca irritació cutània. Provoca lesions oculars greus.
  • Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes duradors.
  • Conservi's sota clau i mantingui's fora de l'abast dels nens.
  • Usin-se indumentària i guants adequats i protecció per als ulls/la cara.
  • En cas de contacte amb els ulls, rentin-se immediata i abundantment amb aigua i acudeixi's a un metge.
  • Eliminin-se els residus del producte i els seus recipients amb totes les precaucions possibles.-En cas d'accident o malestar. Acudeixi's immediatament al metge (si és possible, mostri-li l'etiqueta).
€ 14,97 Preu normal
€ 14,22Preu d'oferta
Tax inclòs

Producte relacionats