top of page

Avantatges dels coagulants enfront dels floculants

Updated: Oct 18, 2022Els coagulants són productes químics que aconsegueixen millorar la transparència i la clarificació de l'aigua de les piscines tant en la superfície com en tot el volum d'aigua, via skimmers o desbordant, quedant la brutícia atrapada en el filtre.


La seva principal característica és que augmenten la grandària de les partícules dissoltes en l'aigua per coagulació i en passar pel filtre queden atrapades i s'aconsegueix una millor qualitat de l'aigua.


No són agressius per als banyistes i no alteren el balanç químic de l'aigua.


 

COM ACTUEN?

 

La funció dels coagulants és la d'eliminar els greixos de les cremes bronzejadores que es fixen a la línia de flotació, i aglutinar la matèria orgànica, pol·len, pols de gramínies, coníferes, etc. D'aquesta manera aconseguim que quedin retinguts en el filtre i mitjançant els processos de rentada els anirem expulsant de la piscina.


Els floculants precipiten els residus al fons de la piscina i s'han d'eliminar passant el netejafons pel vas de la piscina, alguns cops fins i tot amb la posició de la vàlvula del filtre en Buidatge. En canvi els coagulants, en lloc de flòculs formen coàguls, que tenen una densitat menor que els flòculs i no cauen tan de pressa al fons i per tant queden retinguts en el filtre.

 

AVANTATGES

 
  • Reducció del treball de fregar i netejar la línia de flotació: en eliminar els greixos evitem les taques en la línia de flotació, reduint moltíssim el treball de fregar i netejar aquesta línia.

  • Reducció del treball de netejar el fons: haurem de netejar menys vegades el fons de la piscina, ja que una gran part de les partícules es queden el filtre.

  • Reducció del cost de la renovació d'aigua: en tenir la piscina més neta haurem de realitzar menys rentats de filtre.

  • Major transparència de l'aigua: en aglutinar el pol·len i altres compostos orgànics aconseguirem una transparència espectacular, molt superior a l'habitual i contínua en tota la temporada.
27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page