top of page

BALANÇ QUÍMIC DE L' AIGUA

Updated: Oct 18, 2022

És molt important ajustar els paràmetres químics de l'aigua per aconseguir un bon equilibri de l'aigua i per al bon funcionament d'una piscina.


Això ens estalviarà molts problemes i diners.ALCALINITAT TOTAL


L'alcalinitat és la quantitat de components alcalins dissolts a l'aigua i actuen com agents reguladors dels canvis del pH. Per aquest motiu el control de l'alcalinitat és quasi més important que el del pH, ja que té la capacitat d'amortir els canvis del pH (capacitat tampó).


Si ajustem l'alcalinitat entre 80 i 120 ppm evitarem el rebot del pH, que s'autoajustarà al voltant dels valors ideals de 7,0 i 7,4 i assegurarem que els desinfectants treballin en les seves màximes capacitats.


Si una aigua té una alcalinitat ajustada, li costarà més modificar el valor del pH per agents externs.
IMPORTÀNCIA DEL PH


El pH és una escala que en serveix per determinar si una substància és àcida o bàsica. El valor neutre és 7, per sobre són substàncies bàsiques i per sota àcides.

L'aigua pura determina el valor de 7 en l'escala del pH, però l'aigua que consumim, degut el cicle natural de l'aigua, agafa propietats àcides o bàsiques.


Per un tractament correcte de l'aigua de la piscina hem de tenir l'aigua amb un pH al voltant de 7,2 o sigui lleugerament bàsica.Conseqüències d'un pH alt (àcid)


  • Disminució de l'efecte dels desinfectants.

  • Aigua tèrbola.

  • Irritacions dels ulls i mucoses i pell.

  • Precipitació de la calç i formació d'incrustacions.


Conseqüències d'un pH baix (bàsic)


  • Corrosió dels metalls.

  • Irritació d'ulls i mucoses.

  • Ús excessiu de desinfectant.

  • Deteriorament del vas i juntes.


Hem de regular l'aigua de la piscina amb incrementador o reductor de pH de forma periòdica per tenir una bona experiència en el bany i reduir el consum de productes químics.DURESA CÀLCICA


La duresa càlcica és el contingut de calci a l'aigua.

La duresa total indica el contingut mineral de l'aigua, o sigui la combinació d'ions de Calci i magnesi.

La duresa càlcica és deguda al procés natural de lixiviació, que es produeix quan l'aigua superficial i subterrània entren amb contacte amb el sol que té sals de calç i magnesi.
Hi ha productes per pujar la duresa de l'aigua, però és molt difícil reduir-la.

En cas de dureses altes, podem utilitzar segrestants de calç, que eviten la incrustació de la calç en les parets de la piscina i el filtre.Principals productes reguladors del Balanç QuímicAnalítica de Balanç Químic32 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page