top of page

TRACTAMENT DE L' AIGUA

Updated: Oct 18, 2022


CICLE DE L'AIGUAL'aigua s'evapora en l'atmosfera i es carrega amb CO₂ - pH baix -, forma núvols de condensació i precipita. L'aigua en el seu retorn al mar, per mitjà de rius i aigües subterrànies amb el contacte amb roques i minerals agafa diferents propietats.


El contacte amb pedres calcàries provoca l'aigua dura (amb molta calç) amb pH alts.


El contacte amb minerals com el coure o el ferro provoca una aigua agressiva -àcida - amb pH baixos.


Segons quin tipus d'aigua tinguem en emplenar la nostra piscina, haurem de fer unes actuacions o unes altres, per tal d'aconseguir l'equilibri químic de l'aigua.PER QUÈ HEM DE TRACTAR L'AIGUA DE LA PISCINA?


Bàsicament l'aigua de la piscina rep impureses de dos agents principals:

 • Els banyistes, per mitjà de la suor, saliva, cabells, proteccions solars, bacteris,...

 • El medi ambient, l'herba, el terra, la pols barrejada amb bacteris, pol·len, pluja àcida...

Amb el tractament l'objectiu que busquem és:

 • Aconseguir l'equilibri químic de l'aigua.

 • Evitar la proliferació d'algues i bacteris.

 • Reduir els efectes de la calç.

 • Aconseguir un confort en el bany. (evitar irritacions de pell i ulls, olors,...).COM ACONSEGUIM L'EQUILIBRI QUÍMIC DE L'AIGUA?


Ho aconseguim per mitjà de dos tractaments:


Tractament Físic

 • Filtre i elements filtrants.

 • Bomba

Tractament Químic.

 • Balanç de l'aigua

 • Importància del pH

 • Alcalinitat

 • Duresa Càlcica

 • Tractament

 • Desinfecció

 • Antialgues

 • Solucions per resoldre problemes.

 • Clarificants.

 • Floculants

 • Coagulants38 views

Recent Posts

See All
bottom of page